Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o prywatności
FB PROJECT sp. z o.o. i jej spółki zależne („FB PROJECT”) są właścicielami i zarządzają domenami internetowymi, w tym między innymi tej witryny. Niniejsze oświadczenie opisuje oświadczenia o prywatności witryny FB PROJECT.

Filozofia prywatności
Internet szybko zmienia sposób komunikowania się i interakcji. Może zapewniać dostęp do większej ilości informacji i usług niż kiedykolwiek wcześniej, jednak działania online stawiają nowe wyzwania, takie jak kwestie prywatności uwzględnione w tym oświadczeniu. Czekamy na Wasze opinie na temat tej witryny i naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Wszelkie komentarze prosimy kierować na adres .moc.tcejorp-bf%40eciffo

Jakie informacje są gromadzone
W różnych momentach możesz zostać poproszony o podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu („Dane osobowe umożliwiające identyfikację”), a także informacje o tym, co lubisz lub czego nie lubisz w Witrynie. FB PROJECT sp. z o.o. gromadzi informacje umożliwiające identyfikację osobową online przede wszystkim w celu ułatwienia korzystania z witryny, umożliwienia nam ulepszenia naszej strony internetowej i naszych usług oraz komunikowania się z tobą.

Nasze zasady gromadzenia danych mają na celu umożliwienie Ci wyboru, ile informacji osobowych może nam dostarczyć. Informacje gromadzone online są często definiowane jako anonimowe lub identyfikowalne osobiście: Informacje anonimowe odnoszą się do informacji, których nie można łatwo powiązać z konkretną osobą. Możemy na przykład wiedzieć, że 10 000 osób odwiedza dziś tę stronę Oświadczenia o ochronie prywatności, ale niekoniecznie znamy ich nazwiska, miejsce zamieszkania lub datę urodzenia.

Informacje personalnie identyfikujące mówią nam, kim jesteś. Możemy potrzebować tych informacji, aby zapewnić spersonalizowaną lub rozszerzoną usługę, o którą prosisz. Chociaż mamy nadzieję, że okaże się korzystne dostarczenie rozsądnie identyfikowalnych informacji osobowych, abyśmy mogli zapewnić najlepszą praktyczną usługę dla Ciebie, ilość danych osobowych, które zdecydujesz się podjąć, jest decyzją, którą ty podejmujesz.

Podczas surfowania po Internecie przeglądarka internetowa automatycznie przesyła pewne informacje do FB PROJECT sp. z o.o. za każdym razem, gdy uzyskasz dostęp do naszej witryny. Przykłady takich informacji to adres URL strony internetowej, na której właśnie się znajdowałeś (znany jako „Refer”), adres IP (lub protokół internetowy) komputera, którego używasz, oraz wersja przeglądarki, której używasz do uzyskania dostępu do naszej witryny. Niektóre z tych informacji mogły zostać zebrane przez FB PROJECT sp. z o.o., aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową i nasze usługi, na przykład możemy wykorzystać te informacje, aby upewnić się, że treść jest wymagana w najlepszym formacie.

Aby aktywować niektóre funkcje dostępne w Witrynie, możemy przypisać „pliki cookie” do przeglądarki internetowej. W naszym systemie plik cookie to mały plik tekstowy zawierający unikalny numer identyfikacyjny przechowywany na komputerze. Ten unikalny numer identyfikacyjny automatycznie identyfikuje Twoją przeglądarkę na naszych serwerach podczas interakcji z naszą stroną internetową. Kiedy wyrażasz zgodę na bezpośrednie dostarczenie nam danych osobowych, możemy przypisać pliki cookie, które identyfikują Cię osobiście na naszych serwerach.
Jakie informacje będą rozpowszechniane?
Oświadczenie o prywatności FB PROJECT sp. z o.o. ma na celu zachowanie danych osobowych, które nam przekazujesz. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Ale mimo że używamy sprzętu i oprogramowania zgodnego ze standardami branżowymi, zaprojektowanego w celu ochrony prywatności użytkownika, nie możemy zagwarantować, a nie należy oczekiwać, że przesyłane nam dane osobowe będą zawsze poufne.

Jeśli funkcja naszej Witryny wymaga zarejestrowania się w naszej Witrynie, użytkownik będzie musiał wybrać nazwę użytkownika i hasło. Jesteś odpowiedzialny za ochronę poufności obu stron. FB PROJECT sp. z o.o. przyjmie, że masz dostęp do naszej strony internetowej i będziesz odpowiedzialny za wszystkie działania w Twoim imieniu. Korzystając z naszej strony, akceptujesz odpowiedzialność za wszystkie działania w Twoim imieniu.

Jeśli zarejestrujesz się u nas, będziesz miał możliwość dostępu i zmiany hasła. Możesz także zmienić pewne inne informacje, które nam przekazałeś. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij wiadomość e-mail na adres .moc.tcejorp-bf%40eciffo Nasze komputery serwerowe mogą przechowywać wszelkie dane osobowe, które nam przekazałeś, a dane te mogą zostać potencjalnie udostępnione do dystrybucji osobom trzecim zgodnie z wymogami prawa, np. Organom ścigania lub wezwaniom sądowym lub innym nakazom sądowym. FB PROJECT sp. z o.o. może również udostępniać zarówno anonimowe informacje o profilu, jak i dane osobowe, aby badać zarzuty lub oszustwa lub inne niezgodne z prawem działania, przestępstwa cywilne oraz naruszenia naszych Warunków korzystania. W takim przypadku FB PROJECT sp. z o. o nie będzie zobowiązana do powiadomienia użytkownika ani do odrzucenia odpowiednio udokumentowanego wniosku o informacje umożliwiające identyfikację osobistą lub anonimowe informacje o profilu.

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez strony internetowe FB PROJECT sp. z o. o. FB PROJECT sp. z o.o. nie kontroluje polityki gromadzenia i dystrybucji informacji w domenach internetowych innych niż domeny internetowe FB PROJECT sp. z o.o. Jako usługa dla naszych użytkowników, strona internetowa FB PROJECT sp. z o.o. może zawierać linki do innych stron. FB PROJECT sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub inne witryny. Zachęcamy wszystkich użytkowników do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej witryny.

Zachęcamy do dzielenia się informacjami tylko ze stronami internetowymi, które dostarczają prawdziwej wartości w zamian za informacje i zobowiązują się do przestrzegania zasad prywatności, które są dla Ciebie akceptowalne. Wierzymy, że strony internetowe FB PROJECT sp. z o.o. dostarczają takiej wartości, ale ostatecznie Twoim wyborem jest udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację osobową w FB PROJECT sp. z o.o.

Mimo, że FB PROJECT sp. z o.o. nie sprzedaje żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację, które przesyłasz do naszej Witryny innym podmiotom, FB PROJECT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania takich informacji do jakichkolwiek zgodnych z prawem celów, w tym między innymi do rekrutacji, marketingu, monitorowania wydajności i analizy statystycznej.

FB PROJECT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego oświadczenia. Kiedy to zrobimy, zamieścimy powiadomienie na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i zapoznanie się z modyfikacjami. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę lub oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli się nie zgadzasz, nie możesz korzystać z naszej strony. Dalsze korzystanie ze strony po opublikowaniu zmian zostanie uznane za akceptację tych zmian.

FB PROJECT sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wysyłania potwierdzeń rejestracji, alertów serwisowych i podobnych wiadomości do naszych użytkowników w celu poinformowania ich lub określonych zmian, które mogą mieć wpływ na ich zdolność do korzystania z naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownicy otrzymają status e-mail. FB PROJECT sp. z o.o. zachowuje te prawa, ponieważ może być konieczne skontaktowanie się z Tobą w ramach prawa lub w sprawach, które mogą być dla Ciebie ważne.

Pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres .moc.tcejorp-bf%40eciffo Jeśli nie odpowiedzieliśmy na Twoje zapytanie w odpowiednim czasie, czyli pięć dni roboczych lub Twoje zapytanie nie zostało zadowalająco rozwiązane, prosimy o kontakt pod numerem +48 63 217 00 63, i o rozmowę z dyrektorem spraw zewnętrznych.

Nasz adres pocztowy to: FB PROJECT Sp. z o.o. ul. Zagórowska 16L, 62-500 Konin, Poland