Odpowiedzialność

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez FB PROJECT Sp. z o.o.i mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług czy powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w dowolnym celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach jest zatem ściśle na własne ryzyko

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, straty lub szkody pośrednie lub wtórne, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty lub danych lub zysków pochodzących z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony możesz połączyć się z innymi stronami, które nie są pod kontrolą FB PROJECT sp. z o.o. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub popiera wyrażone w nich poglądy.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. FB PROJECT sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z przyczyn technicznych, na które nie mamy wpływu